Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is er voor mensen vanaf 18 jaar die, door hun lichamelijke of geestelijke toestand of door problematische schulden, hun financiën niet meer kunnen beheren. U, uw partner, naaste familie of uw zorginstelling kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen bij de rechtbank. Ik bied u ondersteuning bij het invullen van dit verzoek. De kantonrechter beslist vervolgens of het noodzakelijk is dat iemand anders uw financiële belangen gaat behartigen. Ik kan als beschermingsbewindvoerder uw financiële belangen voor u behartigen.

Als de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken, geeft u uw financiën uit handen aan de bewindvoerder. Tijdens de onder bewindstelling blijft u wel handelingsbekwaam. Dat betekent dat u zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Uiteraard wel in overleg met de bewindvoerder. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan u en aan de rechtbank.